Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/26-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου (διάστημα: 24-2 έως 10-3-2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης του

Herodotus Tours

(Ρώμη: Hotel Colombo και Φλωρεντία: Hotel Mirage)

συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 347 €

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Plakidis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 352 € ανά μαθητή)

Famous Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 395 € ανά μαθητή)

Athos Hellas travel center (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 394,6 € ανά μαθητή)

Grecos Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 365,6 € ανά μαθητή)

Zorpidis travel services (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 369 € ανά μαθητή)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/26-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής σε Ρώμη και Φλωρεντία (διάστημα από 24-2 έως 10-3-2019). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που ήρθαν στο σχολείο σε κλειστούς φακέλους και αποφάσισε να επαναπροκηρύξει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 1/22-09-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 4/11/2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για τρεις διανυκτερεύσεις την προσφορά του

ConnectionTravel

AthensPlatinumRooms & Suites 4*

134€ ανά μαθητή με δέκα (10) μισές συμμετοχές κατά 50% (δηλαδή μειωμένη συνολικά κατά 670 €)

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (Hotel London, 129,5 € ανάμαθητή

Plakidis Travel (Hotel Candia, 135 € ανάμαθητή)

KTEL (Hotel Candia, 145 € ανά μαθητή)

Σελίδα 2 από 2