Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Eπιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Αθήνα 2019)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 1/22-09-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 4/11/2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για τρεις διανυκτερεύσεις την προσφορά του

ConnectionTravel

AthensPlatinumRooms & Suites 4*

134€ ανά μαθητή με δέκα (10) μισές συμμετοχές κατά 50% (δηλαδή μειωμένη συνολικά κατά 670 €)

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (Hotel London, 129,5 € ανάμαθητή

Plakidis Travel (Hotel Candia, 135 € ανάμαθητή)

KTEL (Hotel Candia, 145 € ανά μαθητή)