Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Πελοπόννησος 2023)

Στη Δράμα και στο Γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου σήμερα Tρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/15-11-2022 της  Διευθύντριας  του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στην Πελοπόννησο (διάστημα: 17.02  έως 23.02.2023).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους και επέλεξε ομόφωνα ως  πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης την προσφορά  του τουριστικού γραφείου ΚESIDIS TRAVEL.