Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Βουλή 2022)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/03-10-2022 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 10/11/2022).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή την προσφορά του

ConnectionTravel

Breeze Boutique Athens 4*

159 € ανά μαθητή

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (Hotel Civitel Attik 4*, 176 € ανά μαθητή)

Plakidis Travel (Ξενοδοχείο Wyndham Residence 5*, 204 € ανά μαθητή)

Tsakiridis Travel (Hotel Civitel Attik 4*, 185 € ανά μαθητή)