Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Ιταλία 2019)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/26-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου (διάστημα: 24-2 έως 10-3-2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης του

Herodotus Tours

(Ρώμη: Hotel Colombo και Φλωρεντία: Hotel Mirage)

συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 347 €

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Plakidis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 352 € ανά μαθητή)

Famous Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 395 € ανά μαθητή)

Athos Hellas travel center (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 394,6 € ανά μαθητή)

Grecos Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 365,6 € ανά μαθητή)

Zorpidis travel services (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 369 € ανά μαθητή)