Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Επιλογή προσφοράς τουριστικού γραφείου (Κωνσταντινούπολη, 2024)

Στη Δράμα και στο Γραφείο της Δ/ντριας του Σχολείου σήμερα Τετάρτη,  13 Δεκέμβριου 2023 και ώρα 12.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 6η/ 13-12-2023 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της 5ήμερης εκδρομής της Α΄ και Β΄ τάξης (διάστημα: 29-3 έως 2-4-2024).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους ή ηλεκτρονικό email με κωδικούς και επέλεξε ομόφωνα ως πιο συμφέρουσα προσφορά του Kesidis Travel για τον προορισμό της Κωνσταντινούπολης :

  1.  (Hotel Klas/Hotel Grand Unal 4*

Τιμή διαμονής με ημιδιατροφή  266 € 

  1. Cartoon / Hotel Taksim Express/ Hotel Central Palace 4*)

Τιμή διαμονής με ημιδιατροφή  280 €

Στις παραπάνω προσφορές συμπεριλαμβάνονται: 3 λεωφορεία, δωρεάν καραβάκι για τα Πριγκηπόννησα – Δημοτικός φόρος – 3 free για μαθητές - 3 ξεναγοί και συνοδός γραφείου.

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Makarios Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής με ημιδιατροφή 268 € έως και 283 ανά μαθητή)

Tsakiridis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής με ημιδιατροφή 283 € έως και 299 € ανά μαθητή)

Gassi Holidays (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής με ημιδιατροφή 249 έως και 257 € ανά μαθητή, παρείχε 2 λεωφορεία υπερυψωμένα, δεν περιλάμβανε το καραβάκι για τα Πριγκηπόννησα και το Δημοτικό φόρο-με 2 free για μαθητές)

Zorpidis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής 305€ ανά μαθητή με πρωινό)

Herodotus Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής 233€ έως και 306 € ανά μαθητή με πρωινό)

Η Διευθύντρια

Δρ. Αμαραντίδου Σταυρούλα

 

Τα μέλη

Αργυρίου Αφροδίτη (Υποδιευθύντρια)

Κουρσιούμης Σταμάτιος (Εκπαιδευτικός)

Παπουτσή Ελένη (μέλος Συλλόγου Γονέων)

Καζαντζίδης Αστέριος (μέλος 15μελούς)

Στη Δράμα και στο Γραφείο της Δ/ντριας του Σχολείου σήμερα Τετάρτη,  15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 5η/ 1-11-2023 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου (διάστημα: 19-2 έως 3-3-2024).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους ή ηλεκτρονικό email με κωδικούς και επέλεξε ομόφωνα ως πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης του

Gassi Holidays για τον προορισμό της Πελοπονήσσου

  1. (Ναύπλιο: Hotel Amalia 4*, Πάτρα: Astir 4* και Καλαμάτα: Akti Taygetos ConferenceResort ή Elite City Resort 4*)

Τιμή διαμονής 312 €

  1. (Ναύπλιο: Hotel John % George Hotel 4*, Πάτρα: Astir 4* και Καλαμάτα: Akti Taygetos ConferenceResort ή Elite City Resort 4*)

Τιμή διαμονής 294 €

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής 350 € ανά μαθητή)

Tsakiridis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής 355 € ανά μαθητή)

Zorpidis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής 415 € ανά μαθητή)

Οι προσφορές για τους άλλους προορισμούς (Κρήτη, Ιταλία) αποκλείστηκαν γιατί οι μαθητές επέλεξαν ως οικονομικότερο προορισμό την Πελοπόννησο.

Η Διευθύντρια

Δρ. Αμαραντίδου Σταυρούλα

 

Τα μέλη

Αργυρίου Αφροδίτη (Υποδιευθύντρια)

Ευδοκία Συνοδινού (Εκπαιδευτικός)

Παπουτσή Ελένη (μέλος Συλλόγου Γονέων)

Καζαντζίδης Αστέριος (μέλος 15μελούς)

Στη Δράμα και στο Γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου σήμερα Tρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/15-11-2022 της  Διευθύντριας  του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στην Πελοπόννησο (διάστημα: 17.02  έως 23.02.2023).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους και επέλεξε ομόφωνα ως  πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης την προσφορά  του τουριστικού γραφείου ΚESIDIS TRAVEL.

Στη Δράμα και στο Γραφείο της Δ/ντριας του Σχολείου σήμερα Τετάρτη,  15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 5η/ 1-11-2023 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου (διάστημα: 19-2 έως 3-3-2024).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους ή ηλεκτρονικό email με κωδικούς και επέλεξε ομόφωνα ως πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης του

Gassi Holidays για τον προορισμό της Πελοπονήσσου

  1. (Ναύπλιο: Hotel Amalia 4*, Πάτρα: Astir 4* και Καλαμάτα: Akti Taygetos ConferenceResort ή Elite City Resort 4*)

Τιμή διαμονής 312 €

  1. (Ναύπλιο: Hotel John % George Hotel 4*, Πάτρα: Astir 4* και Καλαμάτα: Akti Taygetos ConferenceResort ή Elite City Resort 4*)

Τιμή διαμονής 294 €

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής 350 € ανά μαθητή)

Tsakiridis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής 355 € ανά μαθητή)

Zorpidis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή διαμονής 415 € ανά μαθητή)

Οι προσφορές για τους άλλους προορισμούς (Κρήτη, Ιταλία) αποκλείστηκαν γιατί οι μαθητές επέλεξαν ως οικονομικότερο προορισμό την Πελοπόννησο.

Η Διευθύντρια

Δρ. Αμαραντίδου Σταυρούλα

 

Τα μέλη

Αργυρίου Αφροδίτη (Υποδιευθύντρια)

Ευδοκία Συνοδινού (Εκπαιδευτικός)

Παπουτσή Ελένη (μέλος Συλλόγου Γονέων)

Καζαντζίδης Αστέριος (μέλος 15μελούς)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/03-10-2022 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 10/11/2022).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή την προσφορά του

ConnectionTravel

Breeze Boutique Athens 4*

159 € ανά μαθητή

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (Hotel Civitel Attik 4*, 176 € ανά μαθητή)

Plakidis Travel (Ξενοδοχείο Wyndham Residence 5*, 204 € ανά μαθητή)

Tsakiridis Travel (Hotel Civitel Attik 4*, 185 € ανά μαθητή)

Σελίδα 1 από 2