Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Στη Δράμα και στο Γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου σήμερα Tρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/15-11-2022 της  Διευθύντριας  του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στην Πελοπόννησο (διάστημα: 17.02  έως 23.02.2023).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους και επέλεξε ομόφωνα ως  πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης την προσφορά  του τουριστικού γραφείου ΚESIDIS TRAVEL.

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/03-10-2022 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 10/11/2022).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή την προσφορά του

ConnectionTravel

Breeze Boutique Athens 4*

159 € ανά μαθητή

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (Hotel Civitel Attik 4*, 176 € ανά μαθητή)

Plakidis Travel (Ξενοδοχείο Wyndham Residence 5*, 204 € ανά μαθητή)

Tsakiridis Travel (Hotel Civitel Attik 4*, 185 € ανά μαθητή)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/26-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής σε Ρώμη και Φλωρεντία (διάστημα από 24-2 έως 10-3-2019). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που ήρθαν στο σχολείο σε κλειστούς φακέλους και αποφάσισε να επαναπροκηρύξει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/26-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου (διάστημα: 24-2 έως 10-3-2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν σε κλειστούς φακέλους και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης του

Herodotus Tours

(Ρώμη: Hotel Colombo και Φλωρεντία: Hotel Mirage)

συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 347 €

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Plakidis Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 352 € ανά μαθητή)

Famous Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 395 € ανά μαθητή)

Athos Hellas travel center (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 394,6 € ανά μαθητή)

Grecos Travel (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 365,6 € ανά μαθητή)

Zorpidis travel services (με πιο οικονομική προσφορά συνολική τιμή με τους τοπικούς δημοτικούς φόρους διαμονής 369 € ανά μαθητή)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 1/22-09-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 4/11/2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για τρεις διανυκτερεύσεις την προσφορά του

ConnectionTravel

AthensPlatinumRooms & Suites 4*

134€ ανά μαθητή με δέκα (10) μισές συμμετοχές κατά 50% (δηλαδή μειωμένη συνολικά κατά 670 €)

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (Hotel London, 129,5 € ανάμαθητή

Plakidis Travel (Hotel Candia, 135 € ανάμαθητή)

KTEL (Hotel Candia, 145 € ανά μαθητή)