Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθήκης

Μέλη

Μέλη της βιβλιοθήκης είναι όλοι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, αλλά και εξωσχολικοί (ίσχυε μέχρι το 2012 που υπήρχε θέση υπεύθυνου βιβλιοθήκης) με την προϋπόθεση να θελήσουν να γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης.

Η βιβλιοθήκη απαριθμούσε  (έως 10/5/2012) 1126 μέλη με αυξανόμενο ρυθμό.

Για να γίνει κάποιος μέλος το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας.

Συμπληρώνει την ειδική αίτηση μέλους, που υπάρχει για αυτό τον σκοπό στη βιβλιοθήκη, του χορηγείται δωρεάν η κάρτα μέλους και αποκτά με αυτή τη διαδικασία τα πλήρη δικαιώματα χρήσης του χώρου και του υλικού της.

Η ίδια κάρτα ισχύει για όλα τα χρόνια φοίτησης του μαθητή ή υπηρέτησης του καθηγητή στο σχολείο.

Κανονισμος Λειτουργίας

1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε μέσω ειδικού προγράμματος Η/Υ με τη βοήθεια του υπεύθυνου της βιβλιοθήκης.

2. Ο δανεισμός γίνεται μόνο στα μέλη, μέσω αυτοποιημένου προγράμματος Η/Υ (ΑΒΕΚΤ)

3. Οι χρήστες αφήνουν υποχρεωτικά τις τσάντες και τα μπουφάν τους στον ειδικό χώρο, στην είσοδο της βιβλιοθήκης.

4. Δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, κάθε είδους ποτό και φαγητό.

5. Σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης τα μέλη τηρούν ησυχία.

6. Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για διάβασμα στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) ή διάβασμα στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός)

7. Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα εγκυκλοπαιδικά, τα λεξικά, και τις πολύ ακριβές εκδόσεις, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.

8. Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα αφήνουν με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.

9. Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι 3 βιβλία για διάστημα 15 ημερών. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μία φορά, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο υλικό από άλλο χρήστη. Ο δανειζόμενος που επιστρέφει δανεισμένο υλικό μπορεί να το δανειστεί ξανά μετά από μια εβδομάδα.

10. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό, υποχρεούται να το αντικαταστήσει.

11. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του υπεύθυνου αν παραβιαστεί ο κανονισμός.

12. Οι μαθητές δεν μπορούν να πάρουν ενδεικτικό ή απολυτήριο αν δεν έχουν επιστρέψει στη βιβλιοθήκη το δανεισμένο υλικό.

13. Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο υλικό δεν έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού.

14. Το φωτοτυπικό μηχάνημα είναι διαθέσιμο μόνο για τις εργασίες που το σχολείο αναθέτει στους μαθητές και μόνο για τα βιβλία της βιβλιοθήκης.

15. Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του.

16. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή υλικού αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού. Κατά την έξοδο γίνεται έλεγχος για κάθε υλικό που απομακρύνεται από τη βιβλιοθήκη. Ο έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός για όλους χωρίς εξαίρεση και οι χρήστες πρέπει να δείχνουν κατανόηση, ευγένεια και ευαισθησία.

17. Με επανειλημμένη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών, το μέλος χάνει την ιδιότητα του.

Σας περιμένουμε.

Σκοπός της σχολικής βιβλιοθήκης

Η κύρια αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης είναι να βοηθήσει:

Τους μαθητές: να τους προσφέρει ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας.

Τους εκπαιδευτικούς: να τους προσφέρει πηγή πληροφόρησης και κατάλληλο μέσο για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.

Το εκπαιδευτικό σύστημα: προσφέροντας έναν τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών μέσω της ένταξης της σχολικής βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα:

1. την υποστήριξη και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στόχων όπως αυτοί περιγράφονται στην αποστολή του σχολείου και του αναλυτικού προγράμματος.

2. την ανάπτυξη και τη διατήρηση στα παιδιά της δια βίου συνήθειας για την απόλαυση της μελέτης και της μάθησης.

3. την προσφορά ευκαιριών για την απόκτηση εμπειριών στη δημιουργία και τη χρήση της πληροφορίας για γνώση, κατανόηση, φαντασία και διασκέδαση.

4. την υποστήριξη όλων των μαθητών στην εκμάθηση και την εξάσκηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη και τη χρήση της πληροφορίας, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο συμπεριλαμβάνοντας και την ευαισθησία στην προφορική παράδοση.

5. την παροχή ενός σχολικού κέντρου πληροφόρησης το οποίο παρέχει πρόσβαση σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς πόρους και ευκαιρίες οι οποίες εκθέτουν τους αναγνώστες σε νέες ιδέες, εμπειρίες και απόψεις.

6. την οργάνωση δραστηριοτήτων με τις οποίες ενθαρρύνεται η πολιτισμική και κοινωνική ενημέρωση και ευαισθησία.

7. την στελέχωση με προσωπικό εκπαιδευμένο στις υπηρεσίες πληροφόρησης, το οποίο ως αναγνωρισμένο μέλος της σχολικής κοινότητας θα συνεργάζεται με τους μαθητές, τους δασκάλους, τους διαχειριστές και τους γονείς ώστε να επιτευχθεί η αποστολή του σχολείου.

8. τη διακήρυξη της ιδέας ότι η πνευματική ελευθερία και η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στην πληροφορία είναι ουσιώδεις για την αποτελεσματική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή στη δημοκρατία.