ΠΡΑΚΤΙΚΟ

            Σήμερα 18/3/2001 στο 1ο Λύκειο Δράμας πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου, που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Δράμας και ο σύλλογος θετικών επιστημόνων Δράμας.

            Πήραν μέρος μαθητές των τριών τάξεων των Λυκείων του Νομού Δράμας ως εξής:

ΤΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α’

44

Β’

30

Γ’

25

            Μετά την εξέταση των γραπτών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

 

Α/Α

ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

1ος

Α

ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

2ο Λύκειο Δράμας

2ος

Α

ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

4ο Λύκειο Δράμας

3ος

Α

 

Λύκειο Δράμας

 

 

Α/Α

ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

1ος

Β

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Λύκειο Κ.Νευροκοπίου

2ος

Β

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ

2ο Λύκειο Δράμας

2ο Λύκειο Δράμας

3ος

Β

 

 

 

 

Α/Α

ΤΑΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

1ος

Γ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3ο Λύκειο Δράμας

2ος

3ος

3ος

3ος

Γ

Γ

Γ

Γ

ΚΟΥΤΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2ο Λύκειο Δράμας

4ο         "

3ο         "

3ο          "

 

 

 

          Ο πρόεδρος           Τα μέλη

         

          Τσιγγελίδης Χαράλαμπος          Ηλιάδου Μαρίκα ΠΕ3

                    Τρικοπούλου Δάφνη ΠΕ3

                    Μαρκίδης Σωφρόνιος ΠΕ4

                    Πλατάκης Φίλιππος ΠΕ4

 

  ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ένας αεριοστρόβιλος λειτουργεί με βάση το θεωρητικό θερμοδυναμικό κύκλο Joule. Σύμφωνα μ' αυτόν τον κύκλο, ο αέρας που πληρεί τον κύλινδρο της μηχανής (σημείο 1), συμπιέζεται αδιαβατικά από πίεση P1 μέχρι πίεση P2, (P1<P2). Στη συνέχεια το αέριο εκτονώνεται ισοβαρώς μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας 3. Μετά το αέριο εκτονώνεται αδιαβατικά μέχρι την αρχική πίεση (σημείο 4) και τέλος επανέρχεται ισοβαρώς στην αρχική κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. Όλες οι μεταβολές είναι αντιστρεπτές. Ο λόγος των πιέσεων, είναι κ=Ρ2/Ρ1, και ο αδιαβατικός εκθέτης είναι γ. Να βρεθεί ο θεωρητικός συντελεστής απόδοσης της θερμικής αυτής μηχανής σε συνάρτηση με τα κ και γ.

(απ. )


ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Ένας βαρκάρης για να βρει την ταχύτητα του ρεύματος ενός ποταμού αποφασίζει να κάνει το ακόλουθο πείραμα: Αφήνει ένα κομμάτι ξύλο στην επιφάνεια του νερού (σημείο Ο) και ξεκινά να κωπηλατεί κατά τη φορά του ρεύματος. Αφού περάσουν 40 min φτάνει στο σημείο Α, 1Km από την αφετηρία του. Αμέσως επιστρέφει, παίρνει το ξύλο απ' το νερό, κάνει στροφή και κωπηλατώντας πάλι κατά τη φορά του ρεύματος φτάνει για δεύτερη φορά στο Α μετά από 24 min από τη στιγμή που ανέσυρε το ξύλο από το νερό. Ποια η ταχύτητα του ρεύματος, αν υποθέσουμε ότι οι ταχύτητες ρεύματος και βάρκας είναι σταθερές και ότι δεν χρειάζεται χρόνος για την αναστροφή της πορείας της βάρκας; Για πόσο χρόνο κωπηλάτησε ο βαρκάρης αντίθετα για να συναντήσει το ξύλο;

(απ. υρ = 5m/min, t = 40min)

ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη διάταξη του σχήματος ο αγωγός ΑΓ έχει μήκος 1 m και μάζα 5 Kgr. Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος είναι σταθερή και ίση με 4 Ω. Το επίπεδο του κυκλώματος είναι οριζόντιο και κάθετο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης 1 Τ. Ο αγωγός ξεκινά με σταθερή επιτάχυνση 2 m/sec2 μέχρι τη χρονική στιγμή 2 sec, οπότε η επιτάχυνση του γίνεται ίση με -2 m/sec2 και διατηρείται σταθερή μέχρι να σταματήσει ο αγωγός.
Να υπολογιστεί: α) Η εξωτερική δύναμη που ασκείται στον αγωγό σε συνάρτηση με το χρόνο για όλη τη διάρκεια της κίνησης του. β) Η συνολική ώθηση της εξωτερικής δύναμης που ασκήθηκε πάνω στον αγωγό. γ) Να γίνει το διάγραμμα της ηλεκτρικής ισχύος που καταναλώθηκε στην αντίσταση του κυκλώματος σε σχέση με το χρόνο για όλη τη διάρκεια της κίνησης του αγωγού.

(Απ. α) για t £ 2: F = 10 + 0,5t και για 2 < t £ 4: F = -0,5t - 8
β)


Από τα εμβαδά βγαίνει Ω = 2 ΝΧsec
γ) για t £ 2: P = t2 και για 2 < t £ 4: P = t2 - 8t + 16 και το διάγραμμα είναι: