Στις 23 Ιουνίου 2005 στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Δράμας, οι καθηγητές της Γαλλικής Γλώσσας του Ν. Δράμας παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι» στη Γαλλική Γλώσσα. Στο σεμινάριο αυτό  εισηγήτριες ήταν οι  καθηγήτριες Πατσιάβρα Υπερμαχία του 1ου Ενιαίου Λυκείου και Σαββίδου Μαρία του Γυμνασίου Φωτολίβους, οι οποίες επιμορφώθηκαν για αυτόν τον σκοπό, παρουσία της συμβούλου της Γαλλικής Γλώσσας κ. Αγγελικής Μέρου. Τα θέματα του σεμιναρίου ήταν: Eveil à l’écriture créative, enseigner la grammaire, approche phonétique du français par la musique des mots (Δημιουργικό γράψιμο, διδασκαλία γραμματικής και προσέγγιση της φωνητικής με την μουσικότητα των λέξεων).

        Στο πρώτο θέμα οι καθηγητές δημιούργησαν μικρά ποιήματα, τα γνωστά Haiku (μικρά γιαπωνέζικα ποιήματα που χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα με ποιο σύνθετη μορφή και από τον19ο αιώνα με αυτήν την τελική μορφή, η οποία είναι τρεις στίχοι με 5-7-5 συλλαβές αντίστοιχα. Συνολικά 17 συλλαβές, χωρίς αυτό να είναι απολύτως δεσμευτικό ).

       

          Το θέμα που επιλέχτηκε ήταν ΄Vacances΄ δηλαδή διακοπές.

 

 1. Sans soucis et libres                       Χωρίς έννοιες και ελεύθεροι

      Fin de cours, c’est la fin                 μαθήματα τέλος

      Mer, montagne, soleil !                  θάλασσα, βουνό, ήλιος!

     

      Βογιατζή Αριστούλα-1ο Γυμνάσιο Δράμας

      Τσινεβίδου Μαρία - Γυμνάσιο Ξηροποτάμου

 

 1. Paysage tout bleu                             Καταγάλανο τοπίο

Enfants qui jouent en criant             παιδιά που παίζουν φωνάζοντας

Règne la sérénité !                           βασιλεύει η ηρεμία!

 

Τσαλουχίδου Μαρία -4ο Γυμνάσιο Δράμας

 

 1. Soleil, sable, coquilles                      Ήλιος, άμμος, κογχύλια

Ciel bleu clair, mer turquoise           ουρανός μπλε φωτεινός, θάλασσα τιρκουάζ

Bonheur absolu !                              απόλυτη ευτυχία!

 

Πέτρου Ελένη-5ο Γυμνάσιο Δράμας

Πέτρου Καλλιόπη- Μουσικό Σχολείο Δράμας

 

 1. La  plage blonde                              Ξανθιά παραλία

De l’eau bleue vaste                        ατέλειωτο μπλε νερό

Pas de soucis !                                 χωρίς έννοιες!

 

Μουζούκη Νίκη- Λύκειο Κ.Νευροκοπίου

 

      5.  La mer est bleue                              Η θάλασσα είναι μπλε

           Le soleil brille partout                     ο ήλιος λάμπει παντού

          On est plein d’amour !                      ξεχειλίζουμε από έρωτα!

 

Μαυρίδου Δέσποινα- Γυμνάσιο Κ. Νευροκοπίου

 

 

 

 

 1. Eté mouillé……                              Μουσκεμένο καλοκαίρι……..

Mouillé de larmes damour             μουσκεμένο από δάκρυα αγάπης

Le soleil sèche tout !                       ο ήλιος στεγνώνει τα πάντα!

 

Σημιτλιώτου Ολυμπία-2ο Γυμνάσιο Δράμας

 

 

 1. Cours, école, tout fini !                       Μαθήματα, σχολείο, όλα τέλος

Soleil brillant, la mer attend               ήλιος λαμπερός, η θάλασσα περιμένει

Ouf ! Enfin juin !                                ουφ! Επιτέλους Ιούνιος!

 

Φιλιππίδου Νικολέττα-Γυμνάσιο Σιταγρών

 

 1. Plongée dans la mer                           Βυθισμένη στη θάλασσα

Des coquillages dans la main             κογχύλια στο χέρι

Soleil, brûle ma tristesse !                  ήλιος, καίει την λύπη μου!

 

Ομουρίδου Όλγα-Γυμνάσιο Περιθωρίου

Ρούκη Ευφροσύνη- Γυμνάσιο Μικρόπολης

 

 

 

 Η διδασκαλία του Haïku εφαρμόστηκε σε τμήματα της Γαλλικής Γλώσσας του Σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2004-05 και 2005-06. Οι μαθητές δημιούργησαν ποιήματα με βάση τα επιλεγμένα θέματα, καταγράφοντας εικόνες που έχουν βιώσει και ακολουθώντας τους κανόνες για τη δημιουργία του Haïku, που είναι τρεις στίχοι με 5-7-5 συλλαβές αντίστοιχα.

 

Α΄ Τάξη (Τμήμα Γαλλικών γενικής παιδείας) Μάρτιος 2005

1ο  Επιλεγμένο θέμα Neige (χιόνι).

 

1        La neige vient                                         Το χιόνι έρχεται

Les étoiles s’éteignent                            Ταστέρια σβήνουν

       Quand il va neiger!                                 Όταν πρόκειται να χιονίσει!

                                   Christine

 

 

2        Pendant Noël                                           Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων

Le monde fait des bonhommes               Ο κόσμος κάνει χιονάνθρωπους

Avec la neige !                                        Με το χιόνι

                              Evdokia

 

 

3        La neige froide                                         Το κρύο χιόνι

C’est une glace vanille fraîche                 Είναι ένα δροσερό παγωτό βανίλια

C’est un hiver blanc !                               Είναι ένας λευκός χειμώνας!

                                      Adriana

 

 

4        Le ciel est gris                                           Ο ουρανός είναι γκρίζος

      Il fait froid, les enfants jouent                   Κάνει κρύο, τα παιδιά παίζουν

     Avec la neige !                                           Με το χιόνι!

                                      Despina

 

 

2ο  Επιλεγμένο θέμα Soleil  (ήλιος)

 

1        Le printemps arrive                                 Η άνοιξη φθάνει                

      Le soleil est brillant                                 Ο ήλιος είναι λαμπερός

      Le monde est heureux !                           Ο κόσμος είναι ευτυχισμένος!

                                       Evdokia

 

 

2      Le soleil brille                                        Ο ήλιος λάμπει

  Rayons dor par ma fenêtre                   Χρυσές ακτίνες από το παράθυρό μου

  Clarté dans ma chambre !                      Φως στο δωμάτιό μου!

                                       Christine

 

 

3    Le soleil brille                                          Ο ήλιος λάμπει

      Les enfants jouent au jardin                    Τα παιδιά παίζουν στον κήπο

      Le monde est content !                            Ο κόσμος είναι χαρούμενος!

                                         Ariadni

 

 

                                                               1

4   Le soleil est jaune                                  Ο ήλιος είναι κίτρινος

    C’est le printemps qui arrive                  Είναι η άνοιξη που φθάνει

    Dans la campagne verte !                       Μέσα στην πράσινη εξοχή!

                                            Jean

 

 

Γ΄ Τάξη (Τμήμα Γαλλικών επιλογής) Μάρτιος 2005

Επιλεγμένο θέμα Soleil  (ήλιος)

 

1   Soleil partout                                            Ήλιος παντού

     Mer calme, enfants jouent et nagent        Θάλασσα ήσυχη, παιδιά παίζουν και κολυμπούν

    Quelle tranquillité !                                   Τι ηρεμία!

                                  Chryssa- Catherine

 

 

2   Petit bateau au fond                                 Μικρό καράβι στο βάθος

     Le ciel caresse la mer                              Ο ουρανός χαϊδεύει τη θάλασσα

     Le soleil brûle !                                       Ο ήλιος καίει!

                                  Michel

 

 

3   Soleil en hiver                                         Ήλιος κατά τη διάρκεια του χειμώνα               

    Neige fondue, arbres fleuris                     Λιωμένο χιόνι, ανθισμένα δέντρα

    La nature est gaie !                                   Η φύση είναι χαρούμενη!

                               Prodromos

 

 

Γ΄ Τάξη (Τμήμα Γαλλικών Γενικής Παιδείας) Σεπτέμβριος 2005

Επιλεγμένο θέμα Pluie (βροχή)

 

 

1   Durant la pluie                                          Κατά τη διάρκεια της βροχής

    Avec ma petite guitare                               Μαζί με τη μικρή μου κιθάρα

    Je rêve le soleil !                                        Ονειρεύομαι τον ήλιο!

                        Anastasie- Hélène – Michel

 

 

2    Ciel noir                                                  Ουρανός μαύρος

      En écoutant les tonnerres                        Ακούγοντας τις βροντές

      La pluie commence !                               Η βροχή αρχίζει!

                         Thanassis – Alexandros

 

 

3   Dans la maison                                          Μέσα στο σπίτι

     Jeunes boivent en écoutant                        Νέοι πίνουν, ακούγοντας

     La pluie qui tombe !                                  Τη βροχή που πέφτει!

                                Jean-Emmnouela

 

4   Septembre en nuages                                Σεπτέμβριος με σύννεφα   

     Gouttes d’eau sur ma fenêtre                    Σταγόνες νερού στο παράθυρό μου

     Première pluie !                                        Η πρώτη βροχή!

                           Athanassia-Evangelos

                                                             2

5   La pluie commence                              Η βροχή αρχίζει

     Mais on a le feu au cœur                      Αλλά έχουμε φωτιά στην καρδιά

     Voilà lautomne !                                 Να το φθινόπωρο!

                           Athanassia-Evangelos

 

 

 

     Το επιμορφωτικό σεμινάριο των Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, που είχε πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2005 στο Σχολείο μας, επαναλήφθηκε με τα ίδια θέματα και τις ίδιες εισηγήτριες, στις 8  Οκτωβρίου  2005, σε αίθουσα των ΠΕΚ Καβάλας.

     Με επιλεγμένο θέμα  forêt (δάσος) και εμπνεόμενοι από εικόνες του δάσους, οι καθηγητές που το παρακολούθησαν,  δημιούργησαν τα ακόλουθα  Haïku.

 

1.    Arbres verts, fraîcheur                         Πράσινα δέντρα, δροσιά

       La forêt, c’est la santé                          Το δάσος είναι υγεία

       C’est la lumière !                                  Είναι το φως!

                               Καράλη Αθηνά-6ο Γυμνάσιο Καβάλας

 

 

2.     La nature respire                                   Η φύση αναπνέει

        Ce sont les arbres qui parlent               Είναι τα δέντρα που μιλούν

        La forêt mappelle !                              Το δάσος με καλεί!

                             Λιάπη  Ρόζα -5ο Γυμνάσιο Καβάλας

 

 

3.     Seule dans la forêt                                 Μόνη στο δάσος 

        Des arbres, de l’eau, du ciel                 Δέντρα, νερό, ουρανός

        Le Dieu à la terre !                                Ο Θεός στη γη!

                             Φιλιππίδου Νικολέττα -Γυμνάσιο Σιταγρών

 

 

4.     Bras vers le ciel                                      Χέρια προς τον ουρανό

        Où va la randonné ?                                Που οδηγεί η πορεία?

        Silence partout !                                      Σιωπή παντού!

                              Πέτρου Ελένη-5ο Γυμνάσιο Δράμας

 

5.     Silence gris sur le vert                            Γκρίζα σιωπή πάνω στο πράσινο    

        Arbres coupés, mains criminelles           Κομμένα δέντρα, χέρια εγκληματικά

        Qui va maider ?                                     Ποιος θα με βοηθήσει?

                         Σημιτλιώτου Ολυμπία-2ο Γυμνάσιο Δράμας

 

6.     Mille tilleuls gris                                    Χίλιες φλαμουριές γκρίζες

        Mais où dressent leur prière ?                 Αλλά, που υψώνουν την προσευχή τους?

        Pas de ciel !                                             Δεν υπάρχει ουρανός!

                         Σημιτλιώτου Ολυμπία-2ο Γυμνάσιο Δράμας

 

 

 7.    Ombre, lumière, jeu                                Σκιά, φως, παιχνίδι   

        Arbres, plantes, couleurs vertes             Δέντρα, φυτά, πράσινα χρώματα

        Quel bonheur céleste !                            Τι θεσπέσια ευτυχία!

                            Βογιατζή Αριστεία-1ο Γυμνάσιο Δράμας

 

                                                           3 

8.      Lueur du matin                                        Λάμψη πρωινού

         Beau feuillage vert et rouge                    Ωραίο φύλλωμα πράσινο και κόκκινο

         Instant unique !                                        Μοναδική στιγμή!

  Τσινεβίδου Μαρία -Γυμνάσιο Ξηροποτάμου

 

 

18 Μαρτίου 2011

 

        Συμμετέχουμε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας της Γαλλοφωνίας 2011

( Journee Internationale de la Francophonie 2011), που γιορτάζεται κάθε χρόνο σ’ όλο τον κόσμο στις 20 Μαρτίου μαζί με τον Διεθνή Οργανισμό της Γαλλοφωνίας, του οποίου ενεργό μέλος, από το 2004, είναι η Ελλάδα μετά από αίτησή της.

       

       Στα πλαίσια του εορτασμού, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε Διαγωνισμό συγγραφής ποιημάτων  Haiku με θέμα «το Δάσος», καθώς το 2011 ανακηρύχθηκε «Διεθνές Έτος του Δάσους» από τα Ηνωμένα Έθνη.

      

       Σ΄ αυτό το διαγωνισμό συμμετέχουμε με Haiku που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 2(δύο) περίπου διδακτικών ωρών στις  Α΄ και Γ΄ Τάξεις Γαλλικών Γενικής Παιδείας του Σχολείου μας. Κατά την διάρκεια των δύο αυτών ωρών τα τμήματα των Γαλλικών μετατράπηκαν σε atelier συγγραφής Haiku, με συντονίστρια την καθηγήτρια τους των Γαλλικών Πέρη Πατσιάβρα.

       

      Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον - όπως και παλαιότερα άλλωστε- για τον πρωτόγνωρο γι’ αυτούς τρόπο συγγραφής ποιήματος και παράλληλα έδειξαν την ικανοποίησή και τον ενθουσιασμό τους για την πρωτότυπη δημιουργία. Κάποιοι μάλιστα θέλησαν να συμμετάσχουν με 2 ποιήματα Haiku.

       

      Με θέμα «το Δάσος»/ «La foret» έγραψαν:

 

Α΄ΤΑΞΗ   Γαλλικών Γενικής παιδείας  Μάρτιος  2011

 1. Un arbre germe soudain

            La grande foret prend du feu

            L’arbre brule, vie finie !

                                   Zografia Vagena

 1. Grandes flammes partout

            Plantes meurent, animaux s’enfuient

            La vie est finie !

                                    Jean Karampatzakis

 1. Promenade en plein air

           Animaux, oiseaux, fleurs

          Calme en nous-memes !

                                    Cleopatre Markou

 

 1. Oiseau assis

           Sur la grande branche fleurie

           Chante le bonheur !

                                Cleopatre Markou

 

 1. Dans la foret

           Pollution dans l’eau qui coule

           Poissons en danger !

                             Panagiotis Martzios

 

 1. Une fleur de couleur

           Oiseaux qui chantent sur les branches

           Ce sont le bonheur !

                             Eleftheria Babali

 1. Des prairies fleuries

           Le son des feuillages qui meuvent

          C’est la foret, la vie !

                          Chryssa  Oikonomidou

 1. Clairiere silencieuse

            Un rayon de lumiere

            Bonheur partout !

                         Chryssa  Oikonomidou

 1. Grosses gouttes de rosee

            Portent bonheur, fleurs fleuries

           La nature respire !

                            Dimitra Piloua

 

 1.  La nature est belle

            Les plantes donnent un air frais

           Quelle sante !

                              Panagiotis Chryssafis

Γ΄ΤΑΞΗ  Γαλλικών Γενικής παιδείας  Μάρτιος 2011

 

 1. Des branches coupees

            Pas de fleurs, oiseaux tristes

           Foret en feu !

                             Antigone Guini

 

 1. Personne la-bas

           Je danse seule parmi les arbres verts

           C’est la sante !

                            Antigone Guini

 

 1. Animaux heureux

           Les plantes fraiches, les fleurs bleues

           Mon ame brille !

                          Anastasia Stavropoulou

 

 1. Grosses gouttes en danse

           Plantes de toute couleur, arbres verts

           Joie partout

                             Anastasia Stavropoulou

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        4