1 Γενικό Λύκειο Δράμας
Καλώς ήρθατε στην σελίδα μας!
Μάθετε τα πάντα για το σχολείο μας, για τους μαθητές και τους καθηγητές, για την σχολική βιβλιοθήκη, για τις δραστηριότητες μας, καθώς και για τον νομό και την πόλη της Δράμας.
Απολαύστε την παραμονή σας στην σελίδα μας, και μην ξεχάσετε να υπογράψετε το βιβλίο επισκεπτών μας!
Για οποιονδήποτε λόγο μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση της πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Παρασκευή , 06 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.20, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 3/04-11-2014 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης σε Aθήνα - Ναύπλιο - Πάτρα

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ 5 ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1

PLAKIDIS

158 ΕΥΡΟ ΕΩΣ 166 ΕΥΡΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΟΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ 164 ΕΥΡΟ ΕΩΣ 178 ΕΥΡΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 50 ΘΕΣΕΩΝ

2

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤRAVEL

183 ΕΥΡΟ ΕΩΣ 189 ΕΥΡΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

3

TSAKIRIDIS TRAVEL

173 ΕΥΡΟ

4

KESIDIS TRAVEL

174 ΕΥΡΟ

5

KTEΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

179 ΕΥΡΟ ΓΙΑ 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 165 ΕΥΡΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΟΡΟΦΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 ΘΕΣΕΩΝ

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου PLAKIDISTRAVELγια τις 5 διανυκ/σεις και συγκεκριμένα την προσφορά των 166 EYRO ανά μαθητή για τις 5 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία NOVUSHOTELΑθήνα, NAFPLIAHOTEL στο Ναύπλιο, ΑSTIRPALACEστην Πάτρα εφόσον χρησιμοποιηθούν ένα διόροφο λεωφορείο και ένα λεωφορείο 50 θέσεων και την προσφορά των 178 ΕΥΡΟ ανά μαθητή για τις 5 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία NOVUSHOTELΑθήνα, NAFPLIAHOTEL στο Ναύπλιο, ΑSTIRPALACEστην Πάτρα εφόσον χρησιμοποιηθούν 3 λεωφορεία 50 θέσεων διότι θεωρεί τις προσφορές αυτές και από άποψη τιμής αλλά και θέσης του ξενοδοχείου τις οικονομικότερες. Επίσης η προσφορά του τουριστικού γραφείου PLAKIDIS TRAVEL είναι η μόνη που πληροί επακριβώς την προκήρυξη της εκδρομής και συγκεκριμένα προσφέρει ξενοδοχείο στο Ναύπλιο ενώ όλα τα άλλα τουριστικά γραφεία προσέφεραν ξενοδοχείο στο Τολό.

Επίσης επισημαίνεται ότι η επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσφορών έλαβε υπόψη της ΜΟΝΟ το αριθμητικό ποσό ανά μαθητή και ουδεμία άλλη παράμετρο οποιασδήποτε προσφοράς

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 12η ώρα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Βρούβας Γεώργιος

                                                                        Παλιατσιώνη Γεωργία

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Καραθανάσης Ιωάννης

Γιορτή 28-10-2014

Εικόνες από την ιδιαίτερα πετυχημένη φέτος γιορτή μας για την 28η Οκτωβρίου.

 

Επιλογή συμπληρωματικής προσφοράς για την πραγματοποίηση της εκδρομής στην Αθήνα για την επίσκεψη στη Βουλή

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Tρίτη , 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12.20, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 3/21-10-2014 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΔΤΟ ΓΕΥΜΑΤΑ

1

PLAKIDIS

54-67 ΕΥΡΟ

58-69 ΕΥΡΟ

62-71 ΕΥΡΟ

2

ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

72-119 EYRO

78-145 EYRO

82-165 EYRO

3

ΜΑΚΑRIOS TRAVEL

64,60-76,60 ΕΥΡΟ

 

74,60-84,60 ΕΥΡΟ

4

KESIDIS TRAVEL

58-69 ΕΥΡΟ

 

68-73 ΕΥΡΟ

6

TSAKIRIDIS TRAVEL

69 EYRO

74 EYRO

79 EYRO

7

CONNECTION TRAVEL

65-99 EYRO

 

69-109 EYRO

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου PLAKIDIS και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ A΄ Κατηγορίας ( 4 αστέρων) -67 EYROανά μαθητή χωρίς φαγητό, 69 EYRO ανά μαθητή με ένα γεύμα και 71 ΕΥΡΟ με δύο γεύματα - διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής αλλά και θέσης του ξενοδοχείου την οικονομικότερη. Οι συμμετέχοντες μαθητές αύριο θα αποφασίσουν αν θα επιλέξουν την προσφορά με 2 γεύματα, μ ε1 γεύμα η χωρίς φαγητό

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2014.

Ενημερώνει τέλος η επιτροπή τα συμμετέχοντα Τουριστικά Γραφεία ότι έλαβε υπόψιν της ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ και καμία άλλη παράμετρο που πιθανόν να υπήρχε σε προσφορά γιατί αυτό και δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία αλλΆ και γιατί θα ήταν εκτός των όρων της προκήρυξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Κουρσιούμης Σταμάτιος

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Καρυοφιλλίδου Αναστασία

Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση της εκδρομής στην Αθήνα για την επίσκεψη στη Βουλή

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα , 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.20, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 2/10-10-2014 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1

PLAKIDIS

54-61 ΕΥΡΟ

62-70 ΕΥΡΟ

2

ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

AΠΟ 93 ΕΥΡΟ ? 119 ΕΥΡΟ

AΠΟ 105 ΕΥΡΟ ? 159 ΕΥΡΟ

3

ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

68 ΕΥΡΟ

78 EYΡO

4

KESIDIS TRAVEL

57-68 ΕΥΡΟ

67 - 72 EYΡO

6

TSAKIRIDIS TRAVEL

AΠΟ 65 ΕΥΡΟ ? 71 ΕΥΡΟ

75 ΕΥΡΟ

7

CONNECTION TRAVEL

AΠΟ 69 ΕΥΡΟ ? 104 ΕΥΡΟ

AΠΟ 79 ΕΥΡΟ ? 109 ΕΥΡΟ

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου PLAKIDIS και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ A΄ Κατηγορίας ( 4 αστέρων) -61 EYROανά μαθητή χωρίς φαγητό και 70 ΕΥΡΟ με ημιδιατροφή - διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής αλλά και θέσης του ξενοδοχείου την οικονομικότερη. Οι συμμετέχοντες μαθητές αύριο θα αποφασίσουν αν θα επιλέξουν την προσφορά με ημιδιατροφή η χωρίς φαγητό

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Κουρσιούμης Σταμάτιος

                                                                        Παπαθεοδώρου Πόπη

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Καρυοφιλλίδου Αναστασία

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .