17 Νοέμβρη 2015

17 Νοέμβρη η γιορτή μας για το Πολυτεχνείο, αποσπάσματα από το «Χρονικό της Δικτατορίας» του Παντελή Βούλγαρη, επιμέλεια οι φιλόλογοι του σχολειού μας Λαμπρινή Τηλέλη και Γεωργία Παλιατσιώνη .

Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση εκδρομή σε Πάτρα, Τολό και Αθήνα

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη , 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 2/12-10-2015 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης σε Aθήνα - Τολό - Πάτρα

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ 5 ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤRAVEL

168-179 EYRO   (AΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)

2

TSAKIRIDIS TRAVEL

177 ΕΥΡΟ

3

KESIDIS TRAVEL

167-173 ΕΥΡΟ

4

CONNECTION TRAVEL

169 EYRO

5

   

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου KESIDISTRAVELγια τις 5 διανυκ/σεις και συγκεκριμένα την προσφορά των 167 EYRO ανά μαθητή για τις 5 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία ΒΕSTWESTERNCANDIAΑθήνα, ASTERIA ΗΟΤΕLστο ΤΟΛΟ, ΑSTIRPALACEστην Πάτρα

HEπιτροπή απέρριψε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου MAKARIOSTRAVEL γιατί δεν πληρούσε τους όρους της προκήρυξης

Επίσης επισημαίνεται ότι η επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσφορών έλαβε υπόψιν της ΜΟΝΟ το αριθμητικό ποσό ανά μαθητή και ουδεμία άλλη παράμετρο οποιασδήποτε προσφοράς.  

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 12η ώρα της Δευτέρας 02 Νοεμβρίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Βρούβας Γεώργιος

                                                                        Συνοδινού Ευδοκία

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Παρλακίδης Χαράλαμπος      

Γιορτή 2015 για την επέτειο της 28 Οκτωβρίου του 1940

Το βίντεο από τη γιορτή της 27-10-2015 για τον εορτασμό της επετείου της 28 Οκτωβρίου του 1940, που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των μαθητών και την επιμέλεια και το συντονισμό της φιλόλογου του σχολειού μας Ελισάβετ Ελευθεριάδου.

Εξεταστε?α υ?λη των μαθημα?των για τις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις που θα διενεργηθου?ν το 2016 με το καταργου?μενο συ?στημα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η εξεταστε?α υ?λη των μαθημα?των για τις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις που θα διενεργηθου?ν το 2016 με το καταργου?μενο συ?στημα εισαγωγη?ς στην τριτοβα?θμια εκπαι?δευση για τους αποφοι?τους Ημερη?σιου Γενικου? Λυκει?ου σχολικου? ε?τους 2014?2015 και προηγου?μενων ετω?ν. ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση εκδρομή στην Αθήνα

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη , 06 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11.20, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 1/05-10-2015 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

 

1

TSAKIRIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 85-100 ΕΥΡΟ

 

2

MAKARIOS TRAVEL

AΠΟ 84 ΕΥΡΟ ? 89 ΕΥΡΟ

 

3

KESIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 69 - 83 ΕΥΡΟ

 

4

CONNECTION TRAVEL

86-111 ΕΥΡΟ

 

5

PLAKIDIS TRAVEL

AΠΟ 71 ΕΥΡΟ ? 86 ΕΥΡΟ

 
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου KESIDISTRAVEL διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη για ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Πέμπτης 08 Οκτωβρίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Κουρσιούμης Σταμάτιος

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Σκαπέτης Χρήστος     

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .