ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη , 09 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 5/01-02-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βέροια

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

1

TSAKIRIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 80 ΕΥΡΟ-86ΕΥΡΟ

ΑΠΟ 104-110ΕΥΡΟ

2

PLAKIDISTRAVEL

AΠΟ 70ΕΥΡΟ ? 75ΕΥΡΟ

ΑΠΟ 91-97ΕΥΡΟ

3

     

4

     

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου           PLAKIDISTRAVEL διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη τόσο για τιμή ανά μαθητή με πρωϊνό όσο και για τιμή ανά μαθητή με ημιδιατροφή. Τις επόμενες ημέρες οι μαθητές θα επιλέξουν το ξενοδοχείο διαμονής τους

Eπίσης η επιτροπή δεν έλαβε υπόψιν της την προσφορά του Τουριστικού Γραφείου TSAKIRIDISTRAVEL γιατί δεν ανταποκρινόταν στους όρους της προκήρυξης

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Πέμπτης 11 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Γα»ιτάνης Αθανάσιος

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Χότζα Κλέντια

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα , 01 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 4/28-01-2015 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βέροια

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

1

TSAKIRIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 54 ΕΥΡΟ-74.50ΕΥΡΟ

ΑΠΟ 75-93ΕΥΡΟ

2

PLAKIDIS TRAVEL

AΠΟ 58ΕΥΡΟ ? 72ΕΥΡΟ

ΑΠΟ 82.5-91ΕΥΡΟ

3

KESIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 62 - 72ΕΥΡΟ

90ΕΥΡΟ

4

ΚΤΕΛΝ. ΔΡΑΜΑΣ

ΑΠΟ 50 - 70ΕΥΡΟ

ΑΠΟ70 - 88ΕΥΡΟ

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη τόσο για τιμή ανά μαθητή με πρωϊνό όσο και για τιμή ανά μαθητή με ημιδιατροφή. Τις επόμενες ημέρες οι μαθητές θα επιλέξουν το ξενοδοχείο διαμονής τους

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Tετάρτης 03 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Τάζογλου Μελπομένη

                                                                        Χάμου Κων/νιά

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Τσέτα Κυριακή          

«Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» :Βράβευση Eurobank

Το σχολείο μας βραβεύτηκε σαν το σχολείο αποφοίτησης του αριστούχου μαθητή Γεωργίου Καμπάνη με τον μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Δράμας, αλλά και σαν ένα από τα σχολεία με τις καλύτερες επιδόσεις στη Βόρεια Ελλάδα και σε νησιά του Αιγαίου κατά τα δυο τελευταία έτη. Η κ. Παλιατσιώνη αντιπροσώπευσε το σχολείο μας στην βράβευση.

 

 

YZT 1067YZT 1061

Σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε επιστημονικές Ολυμπιάδες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4342/2015, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ 143-Α?, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 και εφεξής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και έπειτα καθ? υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες, με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις των διακριθέντων για την καθ? υπέρβαση εγγραφή τους στα Πανεπιστημιακά τμήματα είναι:

1) Το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις παραπάνω επιστημονικές Ολυμπιάδες ή στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Λυκείου και

2) Να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας επιτύχει στα μαθήματα που εξετάστηκαν μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.

Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση. Για τα θέματα που σχετίζονται με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής θα ενημερωθείτε με νεώτερη εγκύκλιό της υπηρεσίας μας.

Επίσης, με Υπουργική Απόφαση πρόκειται να καθοριστούν τα θέματα που έχουν σχέση με κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ με ανάλογες διακρίσεις.

17 Νοέμβρη 2015

17 Νοέμβρη η γιορτή μας για το Πολυτεχνείο, αποσπάσματα από το «Χρονικό της Δικτατορίας» του Παντελή Βούλγαρη, επιμέλεια οι φιλόλογοι του σχολειού μας Λαμπρινή Τηλέλη και Γεωργία Παλιατσιώνη .

Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση εκδρομή σε Πάτρα, Τολό και Αθήνα

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη , 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 2/12-10-2015 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης σε Aθήνα - Τολό - Πάτρα

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ 5 ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤRAVEL

168-179 EYRO   (AΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ)

2

TSAKIRIDIS TRAVEL

177 ΕΥΡΟ

3

KESIDIS TRAVEL

167-173 ΕΥΡΟ

4

CONNECTION TRAVEL

169 EYRO

5

   

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου KESIDISTRAVELγια τις 5 διανυκ/σεις και συγκεκριμένα την προσφορά των 167 EYRO ανά μαθητή για τις 5 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία ΒΕSTWESTERNCANDIAΑθήνα, ASTERIA ΗΟΤΕLστο ΤΟΛΟ, ΑSTIRPALACEστην Πάτρα

HEπιτροπή απέρριψε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου MAKARIOSTRAVEL γιατί δεν πληρούσε τους όρους της προκήρυξης

Επίσης επισημαίνεται ότι η επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσφορών έλαβε υπόψιν της ΜΟΝΟ το αριθμητικό ποσό ανά μαθητή και ουδεμία άλλη παράμετρο οποιασδήποτε προσφοράς.  

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 12η ώρα της Δευτέρας 02 Νοεμβρίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Βρούβας Γεώργιος

                                                                        Συνοδινού Ευδοκία

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Παρλακίδης Χαράλαμπος      

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .