ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΑΞΗ 6η

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Παρασκευή , 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 8/09-03-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη στις 15 Απριλίου 2016

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

1

ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

244 ΕΥΡΟ

 

4

TSAKIRIDIS TRAVEL

300 ΕΥΡΟ

 

6

     

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Τηλέλη Λαμπρινή

                                                                        Μελιάδης Κωστής

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Παρλακίδης Χαράλαμπος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τετάρτη , 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 7/15-02-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

1

TSAKIRIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 36 ΕΥΡΟ-37ΕΥΡΟ

 

2

PLAKIDISTRAVEL

AΠΟ 27ΕΥΡΟ ? 29ΕΥΡΟ

 

3

KESIDIS TRAVEL

AΠΟ 34ΕΥΡΟ ? 39ΕΥΡΟ

 

4

CONNECTION TRAVEL

AΠΟ 46ΕΥΡΟ ? 69ΕΥΡΟ

 

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου           PLAKIDISTRAVEL διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη ανά μαθητή με πρωϊνό. Τις επόμενες ημέρες οι μαθητές θα επιλέξουν το ξενοδοχείο διαμονής τους

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Συνοδινού Ευδοκία

                                                                        Κουτρουλού Χρυσούλα

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Καγγελίδης Δημήτριος           

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη , 09 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 5/01-02-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βέροια

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

1

TSAKIRIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 80 ΕΥΡΟ-86ΕΥΡΟ

ΑΠΟ 104-110ΕΥΡΟ

2

PLAKIDISTRAVEL

AΠΟ 70ΕΥΡΟ ? 75ΕΥΡΟ

ΑΠΟ 91-97ΕΥΡΟ

3

     

4

     

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου           PLAKIDISTRAVEL διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη τόσο για τιμή ανά μαθητή με πρωϊνό όσο και για τιμή ανά μαθητή με ημιδιατροφή. Τις επόμενες ημέρες οι μαθητές θα επιλέξουν το ξενοδοχείο διαμονής τους

Eπίσης η επιτροπή δεν έλαβε υπόψιν της την προσφορά του Τουριστικού Γραφείου TSAKIRIDISTRAVEL γιατί δεν ανταποκρινόταν στους όρους της προκήρυξης

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Πέμπτης 11 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Γα»ιτάνης Αθανάσιος

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Χότζα Κλέντια

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα , 01 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 4/28-01-2015 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βέροια

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

1

TSAKIRIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 54 ΕΥΡΟ-74.50ΕΥΡΟ

ΑΠΟ 75-93ΕΥΡΟ

2

PLAKIDIS TRAVEL

AΠΟ 58ΕΥΡΟ ? 72ΕΥΡΟ

ΑΠΟ 82.5-91ΕΥΡΟ

3

KESIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 62 - 72ΕΥΡΟ

90ΕΥΡΟ

4

ΚΤΕΛΝ. ΔΡΑΜΑΣ

ΑΠΟ 50 - 70ΕΥΡΟ

ΑΠΟ70 - 88ΕΥΡΟ

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη τόσο για τιμή ανά μαθητή με πρωϊνό όσο και για τιμή ανά μαθητή με ημιδιατροφή. Τις επόμενες ημέρες οι μαθητές θα επιλέξουν το ξενοδοχείο διαμονής τους

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Tετάρτης 03 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Τάζογλου Μελπομένη

                                                                        Χάμου Κων/νιά

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Τσέτα Κυριακή          

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .