Επίσκεψη στις Βρυξέλλες 20 με 23 Μαρτίου 2016

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου μας Ηλίας Παπαϊωάννου, Τώργος Σκαπέτης Κυριακή Τσέτα και Χρυσάννα Χατζοπούλου με συνόδους τους καθηγητές Έλσα Ελευθεριάδου και Γρηγόρη Χρυσομαλίδη ταξίδεψαν στις Βρυξέλλες και επεσκέφθησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από πρόσκληση του ευρωβουλευτή κ. Γραμματικάκη. Παρά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη τις ημέρες αυτές η αποστολή δε εκτέθηκε σε κάποιο κίνδυνο και επέστρεψε πλήρης εμπειριών και αναμνήσεων .

DSC01022aIMG 20160322 150056a

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τετάρτη , 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 9/22-03-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στους Φιλίππους

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

1

TSAKIRIDIS TRAVEL

70 ΕΥΡΟ ΤΟ ΛΕΟΔΦΩΡΕΙΟ

 

2

PLAKIDISTRAVEL

80 ΕΥΡΟ ΤΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ

 

3

KESIDIS TRAVEL

120 ΕΥΡΟ ΤΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ

 

4

ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

67 ΕΥΡΟ ΤΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ

 

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου           ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη ανά μαθητή .Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Δευτέρας 28 Μαρτίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Χάμου Κων/ντία

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Λουκίδου Σοφία

Βρυξέλλες Εκπομπή με μαθητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ιδιαίτερα επιτυχημένη η συμμέτοχη των μαθητών μας στην εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών κκ Γραμματικάκη και Ζαγοράκη. Στο 45' περίπου παρεμβαίνει ο Γιώργος Σκαπέτης και στο 54' η Κυριακή Τσέτα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΑΞΗ 6η

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Παρασκευή , 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 8/09-03-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη στις 15 Απριλίου 2016

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

1

ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

244 ΕΥΡΟ

 

4

TSAKIRIDIS TRAVEL

300 ΕΥΡΟ

 

6

     

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Τηλέλη Λαμπρινή

                                                                        Μελιάδης Κωστής

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Παρλακίδης Χαράλαμπος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τετάρτη , 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 7/15-02-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

1

TSAKIRIDIS TRAVEL

ΑΠΟ 36 ΕΥΡΟ-37ΕΥΡΟ

 

2

PLAKIDISTRAVEL

AΠΟ 27ΕΥΡΟ ? 29ΕΥΡΟ

 

3

KESIDIS TRAVEL

AΠΟ 34ΕΥΡΟ ? 39ΕΥΡΟ

 

4

CONNECTION TRAVEL

AΠΟ 46ΕΥΡΟ ? 69ΕΥΡΟ

 

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου           PLAKIDISTRAVEL διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη ανά μαθητή με πρωϊνό. Τις επόμενες ημέρες οι μαθητές θα επιλέξουν το ξενοδοχείο διαμονής τους

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Συνοδινού Ευδοκία

                                                                        Κουτρουλού Χρυσούλα

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Καγγελίδης Δημήτριος           

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .