1 Γενικό Λύκειο Δράμας
Καλώς ήρθατε στην σελίδα μας!
Μάθετε τα πάντα για το σχολείο μας, για τους μαθητές και τους καθηγητές, για την σχολική βιβλιοθήκη, για τις δραστηριότητες μας, καθώς και για τον νομό και την πόλη της Δράμας.
Απολαύστε την παραμονή σας στην σελίδα μας, και μην ξεχάσετε να υπογράψετε το βιβλίο επισκεπτών μας!
Για οποιονδήποτε λόγο μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προσοχή η προθεσμία για την αποστολή της αίτησης είναι η 15 Μαΐου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να προσέλθουν στη διεύθυνση του σχολείου για τη σχετική βεβαίωση.

Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη , 02 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 8/01-04-2015 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη στις 24 Απριλίου 2015

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

1

ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

250 ΕΥΡΟ

 

4

     

6

     

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Κουρσιούμης Σταμάτιος

                                                                        Μελιάδης Κωστής

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .