ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα , 24 ΜΑίου 2017 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 6/24-04-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Ξάνθη στις 28 Απριλίου 2017

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

1

ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

180 ΕΥΡΟ

 

4

     

6

     

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Κουρσιούμης Σταμάτιος

                                                                        Τηλέλη Λαμπρινή

                                                                        Σαλής Αναστάσιος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Καμπάνταης Κων/νος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα , 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 5/14-02-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στους Δελφούς. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

1

PLAKIDIS TRAVEL

76 ? 99 ΕΥΡΩ

94 ? 111

2

KESIDIS TRAVEL

72 ? 101 ΕΥΡΩ

90 ? 113 ΕΥΡΩ

3

     

4

     

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου KESIDISTRAVEL διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη για ξενοδοχείο 3 αστέρων.

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Χρυσομαλίδης Γρηγόριος

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Σαλής Αναστάσιος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Δεϊρμετζόγλου Ιωάννης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη , 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 04/15-12-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

 

1

ZORPIDIS TRAVEL

304 ΕΥΡΟ

 

2

KESIDIS TRAVEL

322 ΕΥΡΟ

 

3

PLAKIDIS TRAVEL

380 ΕΥΡΟ

 

4

     

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ZORPIDISTRAVEL διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη για ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Η επιτροπή δεν έλαβε υπόψη προσφορές που αναφερόταν σε ξενοδοχεία 3 αστέρων

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Χρυσομαλίδης Γρηγόριος

                                                                        Tάζογλου Μελπομένη

                                                                        Σαλής Αναστάσιος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Αγκρα Στέλλα

17 Νοέμβρη 2016

Από την πολύ όμορφη γιορτή που επιμελήθηκε ο συνάδελφος Σωτήρης Γκαρμπούνης. Στο βίντεο μεταξύ άλλων? πρωταγωνιστούν οι μαθητές Χριστίνα Ακριβού, Σταύρος Βασλής, Γεώργιος Γράβας και Σοφία Ελευθεριάδη.

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .