Αποτελέσματα & Θέματα Διαγωνισμών Β. Ξανθόπουλου.

 

 

2019:

Αποτέλεσμα Μαθηματικά Α Β Γ Φυσική Α Β Γ

2018:

Αποτελέσματα Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2017: Αποτελέσματα Μαθηματικα A B Γ ΦΥΣΙΚΗ A B Γ
2016: Αποτελέσματα Μαθηματικα  A B   Γ ΦΥΣΙΚΗ A  B  Γ
2015: Αποτελέσματα Μαθηματικά Α B Γ ΦΥΣΙΚΗ A B Γ
2014: Αποτελέσματα Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2013 : Αποτελέσματα,  Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2012 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2011 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2010 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2009 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2008 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2007 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2006 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2005 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2004 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2003 : Αποτελέσματα, Μαθηματικά Α Β Γ ΦΥΣΙΚΗ Α Β Γ
2002 :  Αποτελέσματα, Θέματα              
2001 : Αποτελέσματα,  Θέματα              
2000 :  Αποτελέσματα, Θέματα              
1999 :  Αποτελέσματα, Θέματα              
1998 :  Αποτελέσματα, Θέματα              
1997 :  Αποτελέσματα, Θέματα              
1996 :   Θέματα              
1995:      Α  Β Γ        
1994:      Α Β  Γ        
1993:     Α