Εκπαίδευση, θεμέλιο ειρήνης;

Εκπαίδευση, θεμέλιο ειρήνης;

Καρατησίδου Β.Γ2Γ

Η ειρήνη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και δυσκολότερες κατακτήσεις που γράφτηκαν στις σελίδες της Ιστορίας. Τι είναι όμως απαραίτητο για την απόκτηση μιας τόσο σημαντικής αξίας; Είναι ένα δικαίωμα το οποίο πολεμήσαμε να αποκτήσουμε. Η εκπαίδευση...

Η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει πηγή διατήρησης της ειρήνης, αφού απευθύνεται στους νέους που αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας. Η προσφορά γνώσεων και η διαμόρφωση της σκέψης και του ήθους του ανθρώπου, τα οποία καλλιεργεί η παιδεία στους μαθητές, μπορούν να οδηγήσουν στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και στην αποφυγή της βίας και του πολέμου.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τον συνδυασμό διαφόρων μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά δεν θα αποσκοπούν μόνο στην εξιστόρηση των πολεμικών κατορθωμάτων, αλλά θα τονίζουν και τα έργα πολιτισμού που δημιουργούνται σε περιόδους ειρήνης. Παράλληλα, η παρουσίαση των πληγών, του πόνου και των καταστροφών του πολέμου, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη τρόπο αποστροφής προς αυτόν.

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές κατανοούν τα φριχτά αποτελέσματα του πολέμου και ερμηνεύουν τις αιτίες του. Έτσι στρέφονται από μικρή ηλικία στη χρήση του διαλόγου και της συνεργασίας για την επίλυση των προβλημάτων τους, και όχι στη βία, γίνονται πιο ανεκτικοί και ενεργούν ψύχραιμα και συνετά.

Για την επιδίωξη αυτών των αποτελεσμάτων το σχολείο οφείλει να μάθει στους νέους να συνεργάζονται, να συζητούν και να κατανοούν τους συμμαθητές τους, αποφεύγοντας έτσι την υπεροψία, την αλαζονεία και τον ανταγωνισμό προς αυτούς.

Με αυτόν τον τρόπο οι δεσμοί φιλίας μεταξύ των συμμαθητών δυναμώνουν, αφού διδάσκονται πώς ο πόλεμος και η βία δεν είναι φαινόμενα αναπόφευκτα, αλλά μπορούν να προληφθούν με τη χρήση του διαλόγου. Γιατί, όπως είπε κάποιος, ο πόλεμος δεν κάνει τα αγόρια άντρες αλλά τους άντρες νεκρούς.