22 Μαρτίου: ημέρα προστασίας νερού

22 Μαρτίου: ημέρα προστασίας νερού

Νερό και Προβλήματα

Βαπορίδου Ν. Γ1Γ: επιλογή άρθρου

    Το νερό είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της φύσης, της δημιουργίας και της ζωής. Ανέκαθεν υπήρξε το επίκεντρο της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της μυθολογίας και της θρησκείας, καθώς και βασικό υλικό στη διαμόρφωση των λαϊκών παραδόσεων. Όλοι οι λαοί της γης λάτρεψαν το νερό ως θεότητα και η θρησκεία το υιοθετεί ως μέσο εξαγνισμού.  Οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι, πίστευαν ότι το σύμπαν αποτελείται από «ύδωρ-πυρ-γη-αήρ», συστατικά από τα οποία προήλθε ο κόσμος. Το νερό μάλιστα το χαρακτήριζαν ως «αίμα» της γήινης ζωής και το θεωρούσαν μαζί με το φως, βασικά ενεργειακά συστατικά ολόκληρης της ζωής. Την πρωταρχική όμως σημασία του νερού την περιγράφει ο Πίνδαρος ως «Άριστον  μεν ύδωρ». Τον 6ο αιώνα π.Χ., ο Θαλής ο Μιλήσιος και οι συνεργάτες του κάνουν υπέρβαση της μυθολογίας προς μια φιλοσοφική εξήγηση της προέλευσης του κόσμου και θεωρούν το νερό ως αρχή των όντων. Πολύ αργότερα ο Newton τον 17ο αιώνα, αναγνωρίζει και αυτός ότι το νερό είναι η πρωταρχική ουσία από την οποία προέρχονται όλα τα υλικά αγαθά του ανθρώπου. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι τα βασικά στοιχεία της ζωής είναι περισσότερα από εκατό και ότι το νερό είναι ένα από αυτά. Το νερό είναι αναντικατάστατη ουσία, βασικό στοιχείο στη διατήρηση της ισορροπίας της φύσης και διαμορφώνει σε ένα βαθμό το περιβάλλον μας. Αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την υδρομηχανική ισορροπία του εδάφους, ρυθμίζει το κλίμα και την υδρολογική ισορροπία, προσφέρει οικονομικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και επιστημονικές δυνατότητες και συντηρεί μεγάλη ποικιλότητες σε πανίδα και χλωρίδα.  Οι φυσικές και χημικές του ιδιότητες στηρίζουν τους βιολογικούς κύκλους των οργανισμών και ελέγχουν τις κλιματικές και γεωλογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Το νερό ως τροφή και ως πρώτη ύλη είναι στενά συνδεδεμένο με τη ζωή και περιγράφει την ανθρώπινη πολιτιστική εξέλιξη μέσα στους αιώνες. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος το χρησιμοποιούσε για τυπικές χρήσεις, αλλά και για την κάλυψη πολιτιστικών και αναπτυξιακών του αναγκών.

          Σήμερα η ζωή στη βιόσφαιρά μας, επιβάλλει τη συνεχή και αδιάλειπτη εξασφάλιση κατάλληλης ποιότητας και ικανής ποσότητας νερού. Υπάρχει γενικότερη ευαισθητοποίηση στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και τη συνετή διαχείριση του νερού. Ίσως το νερό να φαίνεται αρκετό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά κάθε υδάτινος  χώρος δεν είναι κατ' ανάγκη πόρος. Γιατί μόνο το 15% είναι στην πραγματικότητα διαθέσιμο και μόνο το 0,3% ανανεώσιμο. Ακόμα, η κατανομή των υδάτινων πόρων είναι άνιση σε σχέση με την κατανομή του πληθυσμού. Η παγκόσμια κατανάλωση νερού σχεδόν διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια .Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού είναι και η επίδραση των αλλαγών του κλίματος. Η ρύπανση δε και άλλες ανεπιθύμητες ποιοτικές αλλαγές στους υδάτινους πόρους δεν είναι πάντοτε αναστρέψιμες. 145 χώρες είναι εξαιρετικά ευπαθείς σήμερα και αντιμετωπίζουν έστω και περιοδικά προβλήματα λειψυδρίας. Η μη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό (βασικός παράγοντας υγιεινής) αποτελεί βασική αιτία παιδικής θνησιμότητας στην υποσαχάρια Αφρική. Οι υδάτινοι πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και της αναπτυξιακής διαδικασίας. Χρειάζεται επομένως, συστηματικός έλεγχος της ποιότητας του νερού, της ποσότητας που καταναλώνεται και ο καθένας από μας οφείλει να κατανοήσει τις διεργασίες με τις οποίες ανανεώνονται τα αποθέματα και να συμβάλει στην ανάπτυξη μεθόδων εξοικονόμησης νερού. Η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των υδάτινων πόρων δεν είναι θέμα μόνο των κυβερνήσεων, αλλά και των πολιτών κάθε χώρας. Ας δείξουμε σεβασμό στο περιβάλλον και κυρίως στο νερό για το προσωπικό μας όφελος!!