2η σεμιναριακή συνάντηση ? συζήτηση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Πραγματοποιήθηκε στην βιβλιοθήκη του σχολείου μας η 2η σεμιναριακή συνάντηση ? συζήτηση με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ο διευθυντής του ΙΝΣ κ. Γ. Παπαναστασίου και η συνεργάτρια του Ιδρύματος κ. Β. Μελικίδου πραγματευθηκάν και θα συζήτησαν θέματα που αφορούν το λεξιλόγιο και τη διδασκαλία του.