Εκδρομή της Β΄Λυκείου στην Βούλη των Ελλήνων.

21-23/10/2011: Πραγματοποιήθηκε η εκδρομή της Β΄Λυκείου στην Βούλη των Ελλήνων. Επίσης επισκέφθηκαν το νέο Μουσείο της Ακροπόλης, την Ακρόπολη και το Πλανητάριο, ακολούθησε νυκτερινή διασκέδαση. Συνόδευσαν: Ο διευθυντής του σχολείου κ. Τσιμπουκέλλης Α. και οι εκπαιδευτικοί Κουρσιούμης Στ. , Παυλίδου Π. και Τηλέλη Λ.