Σύλλογος αποφοίτων και φίλων 1ου Λυκείου Δράμας (Γυμνασίου Αρρένων Δράμας)

Ξεκίνησε η διαδικασία για την δημιουργία του συλλόγου μας. Ο δικηγόρος κ. Γουσγουρίδης Σάββας ανέλαβε αφιλοκερδώς την σύνταξη και κατάθεση του καταστατικού. Για προτάσεις μπορείτε να απυθύνεστε στον διευθυντή του σχολείου κ. Τσιμπουκέλλη Αναστάσιο 6942291515, 2521032482, στον κ. Γουσγουρίδη Σάββα 6944545363, 2521026688 και στον κ. Γκουτιούδη Ζήση 6979202182, 2521026316. Στο προσωρινό ΔΣ θα συμμετέχουν οι Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος, Γκουτιούδης Ζήσης, Τσιγγελίδης Χαράλαμπος, Τσιαμπούσης Βασίλειος και Καζάκης Δημήτριος. Ο σύλλογος διαθέτει δικη του ιστοσελίδα http://arrenon.blogspot.com