Τριήμερη εκδρομή στην Καστοριά.

16-17-18/3/2012: Πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Σταδιοδρομίας, τριήμερη εκδρομή στην Καστοριά. Συμμετείχαν εκτός του Διευθυντή κ. Τσιμπουκέλη και του υποδιευθυντή κ. Δασκάλου, οι εκπαιδευτικοί Παλιατσώνη Γ. και Χρυσομαλλίδης Γρ.