Επίσκεψη της Θετικής Κατεύθυνσης του 1 ΓΕΛ Δράμας στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου Σερρών.

Επίσκεψη της Θετικής Κατεύθυνσης του 1 ΓΕΛ Δράμας και του Μουσικού Σχολείου Δράμας στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου Σερρών με πρωτοβουλία του καθηγητή της Βιολογίας Στάη Σωτήρη.