Επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί το βιβλίο "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ".

Επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί το βιβλίο "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ". Η νέα έκδοση είναι διορθωμένη και με πολλές νέες πληροφορίες και φωτογραφίες. Η επανέκδοση αποφασίστηκε μετά την πίεση των ενδιαφερομένων, αφού η προηγούμενη έκδοση είχε εξαντληθεί εδώ και καιρό. Καθοριστική ήταν η συμβολή της εταιρείας Raycap και του προέδρου της κ. Κ. Αποστολίδη, ο οποίος είναι και απόφοιτος του σχολείου μας. Το βιβλίο θα διατείθετε απο το σχολείο σε μία συμβολική τιμή αποκλειστικά και μόνο για την ενίχυση της σχολικής βιβλιοθήκης.