Ανέλαβαν τα καθηκοντά τους οι νέοι διευθυντές του Γυμνασίου και Λυκείου

Ανέλαβαν τα καθηκοντά τους οι νέοι διευθυντές του Γυμνασίου κ. Ν. Αναγνώστου Μαθηματικός και του Λυκείου ο κ. Δ. Τσιανικλίδης Θεολόγος-Νομικός. Υποδιευθυντές αντίστοιχα ανέλαβαν οι κ. Χ. Αφεντούλης Φυσιογνώστης και Υ. Πατσιάβρα Γαλλικών.