Ενημέρωση Μαθητών

 

Πληροφορίες για τους υποψήφιους στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΑΣ 


 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ :

http://pi-schools.gr 

http://www.cso.auth.gr

http://www.neagenia.gr

http://www.oeek.gr

http://www.otek.edu.gr/index.html

http://www.spoudes.gr

http://www.edra.gr

http://www.esos.gr

http://www.oaed.gr

http://www.teach.gr


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ:

http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp