επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη, 20 Δεκμεβρίου 2018 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/22-09-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 21/10/2017).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

PLAKIDIS TRAVEL

184 ΕΥΡΩ στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

NOVUS 4 (Αθήνα τρία βράδια)

ASTIR 4 (Πάτρα δύο βράδια)

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

TSAKIRIDIS TRAVEL

210 ΕΥΡΩ στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

NOVUS 4 (Αθήνα τρία βράδια)

ASTIR 4 (Πάτρα δύο βράδια)

   
   

KESIDIS TRAVEL

198 ΕΥΡΩ στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

NOVUS 4 (Αθήνα τρία βράδια)

ASTIR 4 (Πάτρα δύο βράδια)

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .