επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων

πιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη, 4Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/22-09-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης σε Κωνσταντινούπολη και Προύσα (21 με 24/2/2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα και συγκεκριμένη προσφορά από οικονομικής άποψης

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

 KESIDIS TRAVEL

148

 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

TSAKIRIDIS TRAVEL

149

VOYA TRAVEL

179

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .