επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Αθήνα 2018)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/22-09-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 21/10/2017).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

 

PLAKIDIS TRAVEL

108 ΕΥΡΩ στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CIVITEL ATTIK

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .