οδηγίες για αίτηση εγγραφής

Οδηγίες για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes. εδώ


Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .