επιλογή προσφοράς τουριστικού γραφείου

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου σήμερα Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018 συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/6-3-2017, με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης στην Καβάλα (9-3-2018). Επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα προσφορά του Γραφείου TSAKIRIDISTRAVEL (100 ευρώ ανά λεωφορείο, σύνολο 300 ευρώ) Πράξη 53/06-03-2018.

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .