1 Γενικό Λύκειο Δράμας
Καλώς ήρθατε στην σελίδα μας!
Μάθετε τα πάντα για το σχολείο μας, για τους μαθητές και τους καθηγητές, για την σχολική βιβλιοθήκη, για τις δραστηριότητες μας, καθώς και για τον νομό και την πόλη της Δράμας.
Απολαύστε την παραμονή σας στην σελίδα μας, και μην ξεχάσετε να υπογράψετε το βιβλίο επισκεπτών μας!
Για οποιονδήποτε λόγο μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681/6-3-2017, του άρθρου 13, παρ 2 με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς  για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης σε Κέρκυρα  και Ιωάννινα. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

  

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Α/Α

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ 6 ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ & ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ 6 ΔΙΑΝΥΚ/ΣΕΙΣ

1

PLAKIDIS ΤRAVEL

1.

2.

3.

195 €

201 €

199 €

168 €

175 €

172 €

3

TSAKIRIDIS TRAVEL

1.

2.

3.

237 €

258 €

245 €

200 €

206 €

4

KESIDIS TRAVEL

1.

2.

3.

4.

207 €

195 €

207 €

229 €

171 €

158 €

174 €

177 €

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές, ομόφωνα επιλέγει την πιο συμφέρουσα προσφορά με κριτήρια την τοποθεσία, την κατηγορία των ξενοδοχείων και την τιμή για διαμονή με ημιδιατροφή, την προσφορά ν. 2 του Τουριστικού Γραφείου PLAKIDISTRAVELγια τις 6 διανυχτερεύσεις και συγκεκριμένα τρεις διανυχτερεύσεις στο Ξενοδοχείο GRANDARITIστην πόλη της Κέρκυρα και τρεις διανυχτερεύσεις στο Ξενοδοχείο ALEXIOSστην πόλη των Ιωαννίνων.

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 14η ώρα της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Ευδοκία Συνοδινού

                                                                        Γεωργία Παλιατσιώνη

                                                                        Αναστάσιος Σαλής

Βασίλειος Συμεωνίδης

                                                                        Άγγελος Αντωνιάδης 

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .