ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη , 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 04/15-12-2016 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ

 

1

ZORPIDIS TRAVEL

304 ΕΥΡΟ

 

2

KESIDIS TRAVEL

322 ΕΥΡΟ

 

3

PLAKIDIS TRAVEL

380 ΕΥΡΟ

 

4

     

5

     
       

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ZORPIDISTRAVEL διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής την οικονομικότερη για ξενοδοχείο 4 αστέρων.

Η επιτροπή δεν έλαβε υπόψη προσφορές που αναφερόταν σε ξενοδοχεία 3 αστέρων

Επίσης η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 13η ώρα της Δευτέρας 19 Δεκεμβρίου 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Χρυσομαλίδης Γρηγόριος

                                                                        Tάζογλου Μελπομένη

                                                                        Σαλής Αναστάσιος

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Αγκρα Στέλλα

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .