Ιστορία σχολείου

16/1/45 κοινοποιείται η απόλυση του κ. Αθανασιάδη15 και αναλαμβάνει διευθυντής ο κ. Ν. Μουρτζόπουλος, φοιτητής γεωπόνος.

23-1-45 γίνεται η πρώτη μεταπολεμική απογραφή από την οποία προκύπτει η κατάσταση λεηλασίας στην οποία παραλήφθηκε το σχολείο από τους κατακτητές . Από την σύγκριση με την αμέσως επόμενη απογραφή του 1948 προκύπτει ότι τα χρόνια που μεσολάβησαν έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια ανασύστασης του σχολείου. Μέσα στον Ιανουάριο του 1945 γίνονται 2 θεατρικές παραστάσεις από μαθητές στο Αττικόν. Κόβονται 1486 και οι εισπράξεις ανέρχονται σε 131.000 λεβα (οι δοσοληψίες εξακολουθούν να γίνονται με λεβα ). Αποφασίζεται να κατασκευαστούν 250 θρανία , να απολυμανθεί το κτήριο και να επισκευασθούν τα αποχωρητήρια . Προκείμενου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος δηλαδή οι κατασκευή θρανίων συγκεντρώνεται ξυλεία ως εξής : από το καπνεργοστάσιο Αυστροελληνική 300 σανίδες , από το καπνεργοστάσιο Μιχαηλίδη 150 σανίδες , από το καταφύγιο του ταχυδρομείου 10 σανίδες , από το καταφύγιο Κοεν 10 σανίδες και από το πυροβολικό 5 μαδέρια των τεσσάρων μέτρων.

4-5-45 υποβάλει παραίτηση ο καθηγητής Αγαθάγγελος Τσαούσης μετέπειτα μητροπολίτης Ζιχνών και Νευροκοπίου. Θα γίνει δεκτή στις 17/8/46. Με την διαθήκη του ( 18-12-1957) όρισε πως οι τόκοι του ποσού που έχει κατατεθεί, από τον ίδιο, στην Εθνική Τράπεζα να δίνονται σε πτωχό αριστεύσαντα απόφοιτο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, Πόντιο την καταγωγή, που έχει εισαχθεί και φοιτά σ' ένα από τα τμήματα των σχολών Φιλοσοφικής, Θεολογικής και Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης

15-5-45 απολύεται ο επιστάτης Γ.Πίσπας που εργάζεται στο σχολείο από το 1935 λόγω οικονομικών δυσκολιών

17-10-45 πρώτη αναφορά σε συσσίτιο άπορων με την αγορά 30 κιλών κριθαριού και 30 κιλών πιτύρων. Οι μαθητές πληρώνουν εκπαιδευτικά τέλη ενώ αρκετά χρόνια αργότερα θα προστεθεί και ειδική εισφορά (1359/49) από την οποία απαλλάσσονται

" 1. οι προαχθέντες με άριστα 2. τα τεκνά φονευθέντων , εκτελεσθέντων ή εκλιπόντων κατά το κίνημα του 1944 και τον κατά των συμμοριτών αγώνα ,3. τα τεκνά πολυτέκνων".

25-9-46 εκδίδονται απολυτήρια μετά από εξέταση σε μαθητές " κατ' ιδίαν διδαχθέντες ". Εντύπωση προκαλούν οι λόγοι για τους οποίους δίνονται οι απαλλαγές (ατροφία, σκολίωση, ξηρά πλευρίτις, αδενοπάθεια,...). Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια αργότερα. Ο υποψήφιος έπρεπε να προσκομίσει "δικαιολογητικά"  για τους λόγους που τον ανάγκασαν να μην παρακολουθήσει τα μαθήματα.

8-12-45 η πρώτη μαθητική απεργία

10-12-45 με την υπ. αριθ. Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας "... απαγορευέται εις τους μαθητάς να μετέχωσιν συλλόγων και οργανώσεων πολιτικών.." με βάση αυτή τη εγκύκλιο θα τιμωρηθούν στις 23-5-49 "...με 8 μέρες αποβολή οι μαθηταί Κaλαιτζίδης και Κουιρουκίδης γιατί έλαβαν μέρος στον αγώνα ΔΟΞΑ-ΑΡΗ..."

18-4-46 με την υπ. αριθ. πράξη του συλλόγου καθηγητων "..παρακαλείται ο Διευθυντής της Ούνρα όπως μεριμνήσει δια την χορήγησιν τροφίμων και ιματισμού για τους μαθητάς, διότι ως επί το πλείστον είναι γυμνοί και ανυπόδητοι διαμένουν δε εις υγρά και ανθυγιεινά δωμάτια..."


15 Γραπτή μαρτυρία του κ. Αχ. Λιθοξόπουλου συντ. δάσκαλου μαθητή τότε της Α΄ Γυμνασίου:
" Αμέσως μετά την απελευθέρωση από τα Βουλγάρικα στρατεύματα κατοχής ως Γυμνασιάρχης παρουσιάστηκε ο, καταγόμενος από τον Αγ. Αθανάσιο Δράμας ,Πολ. Αθανασιάδης (1914-1988) του Ιωάννου και της Μαργαρίτας πτυχιούχος τότε και αδιόριστος δάσκαλος......διαπιστώσαμε ότι ο επιθεωρητής κ. Εμμανουήλ ( είχε απολυθεί από την κυβέρνηση Μεταξά) κατεδίωκε απηνώς τον Π. Αθανασιάδη κυρίως για τα δεξιά του φρονήματα.... Τελικά πέτυχε να τον κλήση φυλακή και να τον περάσει Λαϊκό Δικαστήριο...".