Ιστορία σχολείου

υποχρεούνται ακόμη και να χαιρετούν "..δια ανατάσεως της χειρός". Στα χρόνια αυτά τελειώνει και η περίφραξη του Σχολείου όπως και το ενσωματωμένο Εθνικό Στάδιο. Το 1937 τον μήνα Απρίλιο έγινε στον χώρο του σχολείου η Α΄ Γεωργική Έκθεσις Δράμας " ...και εσημείωσεν εξαιρετικήν επιτυχίαν ".9

Το 1938 μεταφέρθηκε το άγαλμα, που υπάρχει στην αυλή του σχολείου , από την Πλατεία της πόλης. Παριστά την Μάνα που δίνει το σπαθί στο παιδί της και του δείχνει την Βουλγαρία. Πάνω στο άγαλμα με ανάγλυφα γράμματα γράφει:

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΗ ΜΑΣ 1912-1922 Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Η φωτογραφία που έχουμε είναι από κάρτα που ταχυδρομήθηκε την 1/1/1928 και δείχνει τόσο τη θέση του αγάλματος στην πλατεία όσο και τα ανάγλυφα γράμματα. Η μεταφορά του έγινε μάλλον για να μη δημιουργούνται τριβές με τη γειτονική χώρα. Ετσι στην καινούργια θέση  του αγάλματος η μάνα δείχνει στο παιδί της το σχολείο. Εκτός από τη μεταφορά όμως φρόντισαν να εξαφανίσουν τα γράμματα και να κοντύνουν το βάθρο. Το άγαλμα αυτό όμως είχε και άλλη περιπέτεια , αφού σε πρακτικό του συλλόγου των καθηγητών στις 18-1-1945 διαβάζουμε ότι η σχολ. επιτροπή αποφάσισε να σβηστούν τα ( Βουλγάρικα ) γράμματα που υπάρχουν πάνω του. Η ταλαιπωρία του όμως συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τη συνεχή αναγραφή συνθημάτων από νεαρούς Δραμινούς.

30-6-1938 εγκαινιάζεται το Εθνικό Γυμναστήριο, που ονομάζεται Κάβδιο Στάδιο, με την τέλεση των ΙΔ΄ Πανθρακικών Αγώνων. Τα εγκαίνια και την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο Υπουργός Γενικός Διοικητής Θράκης κ. Π. Κάβδας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε στρατιωτικές και μαθητικές επιδείξεις, διασυλλογικούς αγώνες, στρατιωτικούς αγώνες, χορούς από μαθητές και αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων. Οι αναπαραστάσεις αυτές έγιναν με κάθε λεπτομερείς και ήταν νυκτερινές παρουσία πάνω από 5000 ατόμων. Το σχολείο μας παρουσίασε το   "Γάμο του Μ. Αλέξανδρου με την Ρωξάνη" .  Στο ρόλο του Μ. Αλέξανδρου ο μαθητής κ. Δ. Οικονομίδης και της Ρωξάνης η κ. Μ. Τσίγκα10. Ο αριθμός των μαθητών όπως προκύπτει από τον Γενικό Έλεγχο του σχολείου έχει ως εξής:

1937-38 839 μαθητές 1938-39 1094 μαθητές
1939-40 661 μαθητές και άλλοι 473 στο Γυμνάσιο Νέου Τύπου
1940-41 513 μαθητές ενώ το Γυμνάσιο Νέου Τύπου ανεξαρτητοποιείται διοικητικά και για το ελάχιστο διάστημα που λειτουργεί μέχρι τον πόλεμο έχει δικό του Διευθυντή τον κ. Μαμέλη.

Την 28η Οκτωβρίου 1940 το σχολείο δεν λειτούργησε. Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν για προσευχή στο προαύλιο, αλλά η ανησυχία ήταν διάχυτη ακόμη και στους καθηγητές, οι οποίοι σκυθρωποί μπαινόβγαιναν χωρίς να κτυπούν το κουδούνι. Μεταξύ των μαθητών μόνο ένας, γιος γιατρού, που είχε ραδιόφωνο στο σπίτι "κάτι" είχε ακούσει. Όταν μετά την προσευχή ο Διευθυντής ανακοίνωσε την κηρύξει του πολέμου και ακολούθησε ο αποχαιρετισμός μαθητών-καθηγητών αυθόρμητα μαθητές οργάνωσαν συλλαλητήριο, κατά το οποίο πετροβόλησαν το σπίτι του Δραμινού αντιπροσώπου του Ιταλικού Μονοπωλίου, που ήταν απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα. Στις 29 Οκτωβρίου συγκεντρώθηκαν στο σχολείο οι μαθητές, κυρίως από την πόλη, με όσους καθηγητές δεν είχαν ακόμη επιστρατευθεί, έγινε η πρώτη ώρα αλλά το σχολείο διαλύθηκε μόλις κτύπησε συναγερμός και οι μαθητές έτρεξαν να προστατευθούν κυρίως κάτω από τις κερκίδες του Σταδίου.


9 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Χρ. Τριανταφυλλίδη, 1938, σελ.100
10 Σχετικές φωτογραφίες πήραμε από το αρχείο του κ. Γ. Μπανά