Ιστορία σχολείου

"ΘΑΡΡΟΣ"7 βρήκαμε τις έξεις πληροφορίες για το θέμα αυτό : Στο φύλλο τις 7/1/35 σχόλιο, μάλλον ειρωνικό, για την μη παραλαβή του κτιρίου λόγο απουσίας του υπευθύνου παραλαβής σε γαμήλιο ταξίδι. Στις 13/1/35 συνεδρίαση της επιτροπής παραλαβής υπό την προεδρία του κ. Οικονομιδη, προέδρου της σχολικής εφορίας, με την συμμετοχή του διευθυντή του σχολείου κ. Θεριανού. 22/1/35 σχόλιο γιατί λείπουν θρανία , θερμάστρες και γραφεία. Στις 25/1/35 πρόσκληση του Διευθυντή κ. Θεριανού προς τους γονείς των μαθητών για έκτακτη γενική συνέλευση στις 3/2/35 με θέμα την εκλογή τριών μέλλων της σχολ. εφορίας. 31/1/35 Για πρώτη φορά αναφέρεται ότι έγινε συγκέντρωση μαθητών στο νέο γυμνάσιο στις 30/1/35 , γιορτή των Τριών Ιεραρχών, και από εκεί για εκκλησιασμό στη μητρόπολη .Στις 11/2/35 τα μέλη της σχολ. εφορίας Χρ.Οικονομίδης, Η.Τζημας και Δαβίδ αποφάσισαν να ιδρυθεί Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 27/2/35 πληροφορούμαστε ότι εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το περιοδικό "ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΥΣ " από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι και παλαιότερα είχαν εκδοθεί από μαθητές του σχολείου περιοδικά όπως "ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ" , "ΦΙΛΙΠΠΟΙ" με πρωτεργάτες τους Θ. Αναγνώστου, Κ. Δρακόπουλο, Α.Κόκκινο, Ξ.Μπινόπουλο κ.ά.8

Την εποχή αυτή έχουμε κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη με Υπουργό Παιδείας τον Θ.Τουρκοβασίλη και Δήμαρχο Δραμας τον Στ. Κισαγισλή. Οι περισσότεροι από αυτούς που συναντήσαμε αναφέρθηκαν στη συμβολή του Δημάρχου Γρ. Παζιώνη 1929-32 στην πραγματοποίηση του έργου. Με την έναρξη λειτουργίας του σχολείου τοποθετείται πάνω από την κεντρική είσοδο, μαρμάρινη πλάκα  με το παρακάτω κείμενο, που αποδίδεται στον μέχρι τότε Διευθυντή κ. Διάφα:

Μουσάων νηόν τονδ' εδείματο Ελλάς αρίστη μήτηρ, οίς τέκεσιν, εσθλόν αγώνα φρεσίν. Τοισι δ'αεθλεύουσιν ες ουρανόν ούνομ' ικάνει ος τε ρ' αριστεύει, και κλέος πάτρη εή. Που σημαίνει: Αυτόν τον ναόν των Μουσών, η Ελλάδα η άριστη μάνα, τον έκτισε για τα παιδιά της να είναι ευγενικός αγώνας του πνεύματος. Το όνομα αυτών που αμιλλώνται για το βραβείο το ανυψώνει στον ουρανό και αυτός που αριστεύει φέρνει δόξα στην πατρίδα του.

Διευθυντής του καινούργιου σχολείου, που είναι εξατάξιο και μεικτό, γίνεται ο κ. Θεριανός. Μέχρι την Γ΄ τάξη το σχολείο είναι ενιαίο αλλά από την Δ΄ τάξη χωρίζεται σε πρακτικό, στην ανατολική πτέρυγα, και σε κλασικό, στη δυτική, με υπεύθυνο τον κ. Γιαννίκα. Την πρώτη χρονιά  η ΣΤ΄ τάξη έχει 90 μαθητές με δύο τμήματα στο κλασικό και 15 στο πρακτικό. Οι μαθητές  φορούν καπέλα με γείσο και κουκουβάγια, ενώ οι μαθήτριες μαύρες ποδιές και μπερέδες με κονκάρδα όπου αναγράφεται ο αριθμός καταλόγου τους. Υποχρεούνται να χαιρετούν βγάζοντας το καπέλο τους. Από το σχολ. έτος 1937-38 σε εφαρμογή νόμου της κυβέρνησης Μεταξά το σχολείο γίνεται οκτατάξιο (Νέου Τύπου), μέχρι τον πόλεμο. Παράλληλα λειτουργεί και το γυμνάσιο Παλαιού Τύπου μέχρι να αποφοιτήσουν όλοι εκείνοι που τελείωσαν το εξατάξιο Δημοτικό. Στο οκτατάξιο Γυμνάσιο (Νέου Τύπου) γράφονται οι μαθητές, αφού τελειώσουν τη Δ΄ Δημοτικού. Με την έναρξη κάθε σχολ. έτους οργανώνεται άτυπο παζάρι στο προαύλιο του σχολείου, όπου οι καινούργιοι μαθητές αγοράζουν μεταχειρισμένα βιβλία, φθηνότερα από ότι στο εμπόριο, από τους παλιότερους. Παρά τις άσχημες οικονομικές συνθήκες οι μαθητές πληρώνουν τόσο για την εγγραφή τους στο σχολείο όσο και τα χαρτόσημα που απαιτούνται για την έκδοση των τίτλων σπουδών  της Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως όπως ονομάζεται το σχολείο. Στο διάστημα αυτό υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία και οργάνωση και οι μαθητές


7 Το αρχείο της εφημερίδας ΘΑΡΡΟΣ ανήκει στον κ. Βεζιρτζόγλου και τις πληροφορίες μας έφερε ο κ. Παπαδόπουλος Αν.
8 Γραπτή μαρτυρία Θ.Αναγνώστου.