Φωτογραφίες Σχολείου

Σχολείο   Πόρτα   Κεντρική είσοδος   Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Πρόσοψη του σχολείου   Άποψη του σχολείου από πίσω   Αεροφωτογραφία 1965   Από αριστερά: Γιώργος Καλογήρου, άγνωστος, Στυλίδης, Πανάρετος (αρχιμανδρίτης), άγνωστος, Ιωάννης Καλογήρου, Στρατιωτικός Διοικητής Δράμας. Στρατιωτικός Διοικητής Δράμας. (Από το αρχείο της Μ. Τσάλτα.)
             
Το νεόδμητον Μέγαρον του Γυμνασίου Δράμας. (Από το Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 1932.)   Το αμφιθέατρο του Β. Ξανθόπουλου πριν το 1994   thumb palioamphi   Το αμφιθέατρο του Β. Ξανθόπουλου
 Εθνική Εορτή Γυμνασίων Δράμας. 24 και 30-3-1947. Μια από τις ομάδες της νησιώτικης χορευτικής εικόνας. (Από το αρχείο της Αν. Γαληνού.)    Η Α' Γεωργική Έκθεσις Δράμας η οποία εγένετο εις το μεγαλοπρεπές μέγαρον του Γυμνασίου και εσημείωσεν εξαιρετικήν επιτυχίαν.        Η μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο του σχολείου
             
        Δικαιολογητικό απουσιών   Πιστοποιητικό
             
1ο μεταπολεμικό πρακτικό του συλλόγου των καθηγητών 19/12/1944   Θεμελίωση του σχολείου,Απο το αρχείο του Γ. Χατζόπουλου   Απολυτήριο 1939. Απο το αρχείο της Αφ. Κοχλιάδου   Αποσπάσματα από τον εσωτερικό κανονισμό του έτους 1962.
             
Η κάτοψη του σχολείου πριν και μετα το 1975    Η ιστορία της σφραγίδας του σχολείου   1933. Απο το αρχείο του Σωτ. Μαρκίδη   Από ταχυδρομική κάρτα που στάλθηκε από την Δράμα στην Αθήνα την 1-1-1928, που δείχνει τόσο τη θέση του αγάλματος στην πλατεία όσο και τα ανάγλυφα γράμματα.
             
 Το άγαλμα στην νέα του θέση    Το άγαλμα στο σχολείο. Απο το αρχείο του Ι. Αποστολίδη    agalma    Κονκάρδα
 
 Χειμώνας
  Είσοδος Αμφιθεάτρου    Είσοδος Αμφιθεάτρου    Προτομή
 Άποψη