επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Αθήνα 2019)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/22-09-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 4/11/2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης για τρεις διανυκτερεύσεις την προσφορά του

ConnectionTravel

AthensPlatinumRooms & Suites 4*

134€ ανά μαθητή με δέκα (10) μισές συμμετοχές κατά 50% (δηλαδή μειωμένη συνολικά κατά 670 €)

Επίσης, κατατέθηκαν προσφορές από

Kesidis Travel (Hotel London, 129,5 € ανάμαθητή

Plakidis Travel (Hotel Candia, 135 € ανάμαθητή)

KTEL (Hotel Candia, 145 € ανά μαθητή)

επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων

πιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη, 4Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/22-09-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης σε Κωνσταντινούπολη και Προύσα (21 με 24/2/2019).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα και συγκεκριμένη προσφορά από οικονομικής άποψης

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

 KESIDIS TRAVEL

148

 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

TSAKIRIDIS TRAVEL

149

VOYA TRAVEL

179

επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη, 20 Δεκμεβρίου 2018 και ώρα 10.30, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/22-09-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 21/10/2017).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

PLAKIDIS TRAVEL

184 ΕΥΡΩ στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

NOVUS 4 (Αθήνα τρία βράδια)

ASTIR 4 (Πάτρα δύο βράδια)

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

TSAKIRIDIS TRAVEL

210 ΕΥΡΩ στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

NOVUS 4 (Αθήνα τρία βράδια)

ASTIR 4 (Πάτρα δύο βράδια)

   
   

KESIDIS TRAVEL

198 ΕΥΡΩ στα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

NOVUS 4 (Αθήνα τρία βράδια)

ASTIR 4 (Πάτρα δύο βράδια)

επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Αθήνα 2018)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 3/22-09-2017 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Βουλή (Ημερομηνία Επίσκεψης: 21/10/2017).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επέλεξε ομόφωνα σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΎΣΕΙΣ 

 

PLAKIDIS TRAVEL

108 ΕΥΡΩ στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CIVITEL ATTIK

οδηγίες για αίτηση εγγραφής

Οδηγίες για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής - Δήλωσης Προτίμησης στα ΓΕ.Λ. και στα ΕΠΑ.Λ., στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes. εδώ


Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .