Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482

e taxi 1geldramas

e me

Η σχολική βιβλιοθήκη

library external foto 1080

Επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Ρώμη, Φλωρεντία 2019)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/26-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής σε Ρώμη και Φλωρεντία (διάστημα από 24-2 έως 10-3-2019). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που ήρθαν στο σχολείο σε κλειστούς φακέλους και αποφάσισε να επαναπροκηρύξει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

                                                      dimitriadis blog    kampantais moodle

Επικοινωνία
1ο Γενικό Λύκειο Δράμας
Κατακουζηνού 12, Δράμα 66131
Τηλεφ. 2521032482  fax   2521032102

mail image1

Το σχολείο 1928 - σήμερα

otan egine

Η νέα αυλή (2018)

0766